0 (365) 225-26-54
«Ehtiyot bo’ling! uyali telefon orqali tarqatilayotgan ma’naviyatsizlik» mavzusidagi davra suhbati

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2012-yil 21-maydagi «Ozbekiston Respublikasi Ta’lim muassasida mobil telefonlardan foydalanishni tartibga solish chora tadbirlari to’g’risi’dagi 139-sonli qaror ijrosini ta’minlash maqsadida «Ehtiyot bo’ling! uyali telefon orqali tarqatilayotgan ma’naviyatsizlik»Mavzusida davra suhbati bo’lib o’tdi. Miobil telefonlardan foydalanishni tartib qoidalari tusahuntirildi va ularga kerakli maslahatlar berildi.